سخن حکمت آمیز آیت الله بهجت

این فرمایش جالب آیت الله بهجت را دیدم حیفم آمد دوستان مستفیض نشوند.

Advertisements